mail. mailsp@softprodukt.com.pl |   tel. +48 22 608 03 60

  • Softprodukt
  • Softprodukt
  • Softprodukt
  • Softprodukt
  • Softprodukt
  • Softprodukt
Piszą o nas
Piszą o nas

 

Nasz profesjonalizm i rzetelność doceniły wiodące firmy i instytucje w Polsce , a o rozwiązaniach  SoftProduktu dla sądownictwa można było przeczytać w raporcie  Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Forum Obywatelskiego Rozwoju, w prasie tradycyjnej i w sieci,  m in. Dzienniku Gazecie Prawnej, wywiadzie  udzielonym dla "Rzeczpospolitej" przez prof. Janusza Trzcińskiego  oraz w miesięczniku TELEINFO.

Krople wydrążyły skałę – w październiku 2012 odbyła się pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości  konferencja "Internetowa Publikacja Orzeczeń Sądowych – prawo do sądu i informacji publicznej". Jak zauważyli w dyskusji twórcy portalu dla  sądownictwa powszechnego, SoftProdukt budując system dla NSA, przetarł szlaki dla praktyki powszechnego dostępu do orzecznictwa. Mogli  dzięki temu  oprzeć się na sposobach wyszukiwania i prezentacji orzeczeń w NSA. Prezentowana od lat m. in. przez SoftProdukt koncepcja znalazła uznanie legislatorów – w kwietniu 2013 Dziennik Gazeta Prawna donosił:

Każdy wyrok trafi do Internetu

Uzasadnienia orzeczeń sądowych powinny być automatycznie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.  Taką propozycję resortu sprawiedliwości uwzględniono w założeniach kolejnej ustawy deregulacyjnej.

Chociaż do publicznie dostępnych, darmowych baz trafia coraz więcej orzeczeń sądowych, to jednak wciąż dostęp do wielu jest możliwy jedynie za pośrednictwem komercyjnych i bardzo drogich systemów informacji prawnych. Tymczasem orzecznictwo w znacznej mierze decyduje o tym, jak prawo jest interpretowane. Dlatego dostęp do niego powinni mieć wszyscy obywatele. (...)

Najlepszą bazą orzeczeń Polsce mogą poszczycić się sądy administracyjne. Nie tylko ze względu na rozbudowany system wyszukiwawczy, który pozwala na stosowanie wielu różnych kryteriów. Przede wszystkim ze względu na imponujący zbiór orzeczeń, których liczba przekroczyła już 850 tys.   (...)
Co do zasady trafiają do niej wszystkie orzeczenia NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych. Wyłączenie publikacji jest możliwe przez przewodniczącego wydziału tylko w odniesieniu do niektórych kategorii spraw i tylko ze względu na ważny interes publiczny (...)  Sentencja orzeczenia jest publikowana najpóźniej w terminie trzech dni od daty jego wydania, natomiast uzasadnienie – najpóźniej w terminie trzech dni od jego podpisania przez skład orzekający (...)


(Dziennik Gazeta Prawna, 9 kwietnia 2013, B10 )

---

E-dostęp do orzeczeń o urządzeniach przesyłowych

Służebność przesyłu to świetny przykład instytucji prawnej, dla której stosowania bardzo istotne jest orzecznictwo.  (...) Orzecznictwo w skali kraju generalnie powinna cechować pewna spójność, co w sposób oczywisty przekłada się na pewność prawa. Dla osiągnięcia spójności konieczna jest dostępność – swobodny przepływ argumentacji prawnej zawartej w orzeczeniach sądów. Oczywiście najlepszym medium dla takiego przepływu jest  Internet. (...)


W zakresie prawa administracyjnego (np. przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawo budowlane) jest świetnie. Baza orzeczeń NSA stanowi niedościgniony wzór. Korzystając z niej naprawdę żałuję, że mam umysł cywilisty i sprawami administracyjnymi zajmuję się rzadko. (...)

 

(Piotr Zamroch, radca prawny, http://przesył-energii.pl/2012/07/17/e-dostep-do-orzeczen-o-urzadzeniach-przesylowych/, 17.07.2012)

---

 

Publiczna dostępność orzeczeń sądowych.

 

Według autorów raportu:

"(...) polski system sądownictwa powinien zmierzać w kierunku pełnej dostępności treści całego orzecznictwa dla obywateli za pośrednictwem internetu. (...) Wzorem powinny być rozwiązania zastosowane przez Trybunał Konstytucyjny oraz Sądy Administracyjne.

(...) w dłuższej perspektywie czasowej pożądane jest stworzenie pełnej i bezpłatnej internetowej bazy orzeczeń sądów powszechnych 
wzorowanej na bazie, którą obecnie poszczycić się może sądownictwo administracyjne."

 

(Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2010)

---

Komputery na salach rozpraw.

 

Wielokrotnie przywoływany przykład Sądów Administracyjnych to efekt systematycznych inwestycji w efektywność i nowoczesność, prowadzonych od wielu lat. Mówił o nim w lutym 2008, w wywiadzie dla Rzeczpospolitej" prof. Janusz Trzciński, prezes NSA:

 

"- Dziś na salach rozpraw, w wydziałach, praktycznie wszędzie , króluje komputer. Sądy Administracyjne jako jedyne z pierwszych, zwłaszcza od 2004 r., czyli od reformy sądownictwa administracyjnego zaczęły się szybko i na dużą skalę unowocześniać. dziś są praktycznie w pełni zinformatyzowane."

 

Przygotowując reformę zdecydowano o jednorodnym systemie informatycznym dla NSA i WSA:

 

"-W 16 wojewódzkich  Sądach Administracyjnych i w NSA funkcjonuje jeden, wspólny system obsługi spraw orzekanych, w skrócie OSO. Pracownicy wydziałów orzeczniczych rejestrują w nim sprawy wpływające do sądów, zarządzenia sędziowskie, wnioski kasacyjne i zażalenia, wnioski dotyczące szczególnych postępowań, takich jak mediacja, prawo pomocy czy tryb uproszczony, terminarz posiedzeń, ich wyniki, wreszcie sentencje i uzasadnienia orzeczeń.

Jest to system wewnętrzny, w którym trzeba się zarejestrować. Dostęp do niego ma około 1100 osób ze wszystkich 16 wojewódzkich sądów administracyjnych; oprócz sędziów również ich asystenci i część pracowników administracyjnych. Dostęp do wszystkich informacji zgromadzonych w systemie w2 danej sprawie ma również, poprzez komputer, protokolant na sali sądowej. W systemie rejestrowany jest też protokół z danej sprawy i sentencja orzeczenia."

 

Po wdrożeniu obsługi spraw nie zapomniano o dostępie do orzeczeń dla sędziów i publiczności:

 

" - Istnieje również drugi system : centralna baza orzeczeń informacji o sprawach ze wszystkich sądów administracyjnych. (...) Wprowadzane są do niego wszystkie orzeczenia sądów administracyjnych .Rocznie od 80 do 100 tyś. Są to orzeczenia nieanonimizowane, do których dostęp mają tylko użytkownicy wewnętrzni sądów (...) Informacje do centralnej bazy orzeczeń przychodzą systematycznie, na bieżąco, najdalej w ciągu trzech dni od ich powstania w WSA i NSA. (...)."

 

Korzystają z niej również adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, działacze samorządowi, dziennikarze. Właściwie każdy kto ma dostęp do Internetu.

 

"- (...) Orzeczenia w internecie są jednak anonimizowane, tzn. nie ma danych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby, firmy, miasta, czy wysokości kwot itp."

 

(Rzeczpospolita, Warszawa 28.02.2008)

---

TELEINFO Nr 9/2000

 

„Oto stosunkowo mało znana firma Softprodukt
właśnie wdrożyła specjalizowany system obsługi sądu. I co się okazuje?
Same rewelacje! System jest w stanie automatycznie generować pracochłonne
zestawienia sprawozdawcze, pilnować terminów załatwiania spraw, a nawet -
cóż za pozytywna niespodzianka w czasie, gdy przedawnieniu ulega cała seria
spraw niezwykle drażliwych społecznie - samoczynnie wyławiać te, którym
grozi przedawnienie!”

 


(Andrzej Horodeński TELEINFO nr 9/2000, 28 lutego 2000 r.)

 

 

---

 

Technology

 

Poland At CeBIT: failure or success?

 

This year’s Polish presence at the annual Cebit international technology fair in Hannover, Germany was bigger than ever. With Poland as the fair’s “Partner Country”, over 100 Polish companies attended for the first time. Was it a failure or a success? WBJ was there first-hand to find out.


Cebit in Hannover is the biggest IT sector exhibition in the world. In 2012, over  300,000 people visited the fair. For Polish tech firms, however, 2013 was special, since Poland was chosen as the event’s “Partner Country”.

 

(...)

 

Going both local and global

Some companies went to Hannover to find new clients, or companies that could help them  enter foreign markets. One such firm was Fineus, whose flagship product is accounting software that allows you to hire a CFO for as little as a few hours if needed.

 

“We deal with very sensitive data, so we’re looking for partners that are trusted in their local market and could resell our products,”, said Piotr Przewrocki, CEO of Fineus.

 

SoftProdukt, a veteran in the software development field (its history dates back to the mid-1980s), chose an original approach to doing business at Cebit. The firm looked for German companies that could help them sell their product outside Europe.

 

“We don’t believe we can sell a lot in Europe”, said SoftProdukt CEO Krzysztof Olszowski. “ People here have everything, we need to look at other markets. And Germans are good at doing this.

(...)

(Jacek Ciesnowski, Warsaw Business Journal, nr 10, March 18-24, 2013)

 


    

 

Softprodukt © 2012 | projekt i wykonanie: synermedia.pl