mail. mailsp@softprodukt.com.pl |   tel. +48 22 608 03 60

  • Softprodukt
  • Softprodukt
  • Softprodukt
  • Softprodukt
  • Softprodukt
  • Softprodukt
Usługi

•    Ekspertyzy — szczególnie polecamy klientom. Którzy w swoim przedsiębiorstwie zamierzają wprowadzić komputeryzację lub z więk¬szyć zasięg jej stosowania. Wykorzystując najnowsze metody naukowe i uwzględniając aktualne osiągnięcia techniki komputerowej, pomaga¬my klientom w ustaleniu ich potrzeb:
—    badamy dotychczasową działalność przedsiębiorstwa i określamy obszary możliwych zastosowań informatyki,
—    proponujemy optymalne sposoby racjonalizacji pracy z użyciem najodpowiedniejszego sprzętu komputerowego i oprogramowania,
—    wskazujemy korzyści wynikające z zastosowania proponowanych przez nas rozwiązań i ewentualne zagrożenia z nimi związane

•    Projekty — oferujemy tym klientom, którzy ze względu na rozpoz¬nane uprzednio indywidualne potrzeby nie mogą zadowolić się rozwią¬zaniami standardowymi. Projektujemy specjalizowane systemy infor¬matyczne, w tym rozwiązania sieciowe i wielodostępne, specjalistyczne bazy danych i systemy informacyjne dostosowane do indywidualnych wymagań klienta. Każdy nasz projekt, to wynik wielofazowego procesu tworzenia (założeń, specyfikacji zewnętrznej — użytkowej i wewnętrz¬nej — technicznej), w trakcie którego cyklicznie uzgadniamy z bezpoś¬rednim użytkownikiem szczegółowe rozwiązania, dostosowując je do jego potrzeb, wymagań i przyzwyczajeń. Dzięki temu nasze projekty stanowią rzetelną podstawę do budowy systemów „pod klucz".

•    Oprogramowanie — opracowujemmy dla klientów, którzy już dy¬sponują projektami (przygotowanymi przez nas lub nam powierzony¬mi). W trakcie naszych prac Wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia światowej informatyki, w tym najskuteczniejsze narzędzia programi¬styczne. Stosowane przez nas metodologia programowania umożliwia dowolne modyfikowane gotowych systemów w zależności od zmieniają¬cych się potrzeb użytkownika i konfiguracji sprzętu.

•    Wdrożenia — czyli przygotowywanie do właściwej eksploatacji sy¬stemów informatycznych przez użytkowników, oferujemy wszystkim, którym zależy na wszechstronnym, bezawaryjnym wykorzystywaniu po¬siadanego przez nich sprzętu i oprogramowania. W ramach tego typu usług zapewniamy:
—        pomoc organizacyjną,
—        przeszkolenie personelu,
—    przygotowanie zestawu instrukcji użytkowych i poradników, stworzenie podstawowych dokumentów i baz danych, dostrojenie do siebie poszczególnych elementów sprzętu, udostępnienie systemu bezpośredniemu odbiorcy.

•    Serwis oprogramowania — przeznaczony jest dla wszystkich pro¬fesjonalnych użytkowników komputerów. Gwarantuje, że wdrożone sy¬stemy zachowają pełną elastyczność i umożliwią eksploatację całkowicie satysfakcjonującą ich użytkownika. W ramach zryczałtowanej miesięcznej opłaty zapewniamy:  
Fachowe konsultacje dotyczące możliwości rozbudowy i modyfikacji systemów objętych serwisem,
—    stałe dopasowywanie eksploatowanego oprogramowania podstawowego  i użytkowego do coraz nowocześniejszych i bogatszych konfiguracji sprzętu
—        optymalizację gospodarowania zasobami dyskowymi
—        konserwację oprogramowania, usuwanie usterek itp.’

 
    

 

Softprodukt © 2012 | projekt i wykonanie: synermedia.pl