mail. mailsp@softprodukt.com.pl |   tel. +48 22 608 03 60

  • Softprodukt
  • Softprodukt
  • Softprodukt
  • Softprodukt
  • Softprodukt
  • Softprodukt
Rozwiązania dla sądownictwa i organów samorządowych

Jednym z głównych produktów naszej firmy są kompleksowe rozwiązania do informatycznej obsługi sądownictwa i innych organów orzekających, w tym Sądów Administracyjnych i Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Rodzina produktów dla sądownictwa obejmuje:
•    OSO - Obsługa Spraw Orzekanych
•    IBO / CBO - Internetowa Baza Orzeczeń / Centralna Baza Orzeczeń
•    Gall Anonimizacja – system automatycznej anonimizacji dokumentów urzędowych w Państwa instytucji, takich jak decyzje, orzeczenia, postanowienia, protokoły i inne.
•    REPERTORIUM - Obsługa spraw w Samorządowych Kolegiach Odwoławczych

Nasze rozwiązania pomagają w:

1.    Skutecznym udostępnianiu orzeczeń i innych dokumentów w internecie
2.    Błyskawicznej i bezbłędnej anonimizacji
3.    Szybkim dostępie do informacji publicznej 
4.    Unifikacji procedur oraz stanowionych orzeczeń
5.    Uporządkowaniu obiegu spraw
6.    Skróceniu kolejki spraw oczekujących.

Systemy informatyczne naszego autorstwa obejmują swoim zakresem cały proces orzeczniczy począwszy od wpłynięcia do sądu lub innego organu orzekającego skargi/odwołania, aż do momentu zakończenia sprawy i ogłoszenia rozstrzygnięcia oraz zapewnienia internetowego dostępu do bazy orzeczeń lub innej informacji publicznej, pełniąc przy tym następujące funkcje:

•    rejestrowanie danych o sprawie;
•    prowadzenie rejestru podmiotów (skarżący, administracja, zainteresowani w sprawie);
•    rejestrowanie wydawanych zarządzeń;
•    rejestrowanie wpływających wniosków, kasacji oraz zażaleń;
•    przygotowywanie terminarza posiedzeń jawnych i niejawnych;
•    wpisywanie spraw na wokandę;
•    definiowanie powiązań między sprawami (łączenie spraw, dzielenie, kontynuacja, wznowienie, związki merytoryczne);
•    gromadzenie szczegółowych wyników posiedzeń;
•    prowadzenie kontrolki uzasadnień;
•    wpisywanie tekstów uzasadnień;
•    rejestracja dokumentów specjalnych, przechowywanych
w sejfie kancelarii akt tajnych (akta ściśle tajne, tajne, poufne);
•    rejestrację korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej
(w wydziałach);
•    przekazywanie danych o sprawie do systemu archiwizowania orzecznictwa;

 

Proces  stworzenia pełnej i bezpłatnej bazy orzeczeń sądów administracyjnych SoftProdukt konsekwentnie realizował przez kilkanaście  lat, dochodząc do aktualnego kształtu, który znalazł uznanie autorów Raportu Publiczna dostępność orzeczeń sądowych Helsińskiej  Fundacji Praw Człowieka i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Po rozmaitych analizach i próbach zastosowano dualne podejście, znane w informatyce (np. bankowej) Front Desk/Back Office.

Na zapleczu pracuje OSO, a klienta zaprasza się do okienka – IBO.


Bowiem  żeby skutecznie udostępniać orzeczenia  w internecie trzeba mieć fundament. Ten fundament to system obsługi spraw i przygotowywania orzeczeń: Obsługa Spraw Orzekanych (OSO). Gdy mamy OSO, to możemy sprząc z nim Internetową Bazę Orzeczeń  (IBO). Orzeczenia po anonimizacji udostępniane są błyskawicznie i bez błędów.


Niezależnie od osiągnięcia celu publikacyjnego wdrożenie rozwiązania zaproponowanego przez SoftProdukt (OSO/IBO) dało pozytywne  efekty dodatkowe:

-    Uporządkowanie obiegu spraw
-    Skuteczna anonimizacja
-    Skrócenie kolejki spraw oczekujących.


Jak podają informacje roczne NSA, wdrożenie  OSO/IBO pozwoliło przyspieszyć postępowanie i uporać się z nawisem spraw oczekujących  (ok. 150,000 spraw w 2004) – z  67,000 spraw nierozpatrzonych w  2004 do ok. 19,000 w 2007.
W efekcie kolejka spraw oczekujących została wydatnie skrócona (o ok. 70% w ciągu 4 lat).  Spektakularnie skrócono czas rozpatrywania – z ok. 16 miesięcy w 2003 do ok. 3 miesięcy  w 2007. Co więcej, obieg spraw obywa się niemal bez papieru.

 

OSO/IBO w sądach administracyjnych umożliwia kierownictwu i sędziom dostęp do szczegółowych informacji orzeczniczych dotyczących konkretnych spraw i wspomaga proces unifikacji procedur oraz stanowionych orzeczeń.


Zbudowanie IBO na fundamencie OSO pozwoliło uderzeniowo zbudować przemyślaną na nowo bazę wiedzy orzeczniczej - z  niecałych 2,000 orzeczeń  rocznie w latach 1999-2006 do ponad 100,000 orzeczeń  rocznie w latach 2006 – 2009. W efekcie baza wiedzy orzeczniczej (prawie 700 000 spraw w 3. kwartale 2011) wykorzystywana jest w całym kraju przez sędziów, radców prawnych, administrację skarbową i szkolnictwo wyższe.


Grono stałych użytkowników liczy dziś ok. 5 000 osób; liczba wyświetleń: 25 000 dziennie.

 
    

 

Softprodukt © 2012 | projekt i wykonanie: synermedia.pl