mail. mailsp@softprodukt.com.pl |   tel. +48 22 608 03 60

  • Softprodukt
  • Softprodukt
  • Softprodukt
  • Softprodukt
  • Softprodukt
  • Softprodukt
Repertorium2

REPERTORIUM II-  kompleksowy, zintegrowany system informatyczny do obsługi spraw orzekanych przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze (SKO)
System jest przygotowany do współpracy z systemami Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

Zakres funkcjonalny systemu:
•    rejestracja spraw oraz stron w nich uczestniczących; uzupełnianie
i modyfikacja informacji związanych ze sprawą;
•    wyszukiwanie, przeglądanie i korekty  danych  dotyczących sprawy;
•    rejestracja czynności dokonywanych w danej sprawie wynikających
z przepisów prawnych regulujących sposób postępowania przed SKO, jak też z przyjętych w poszczególnych SKO ustaleń dotyczących obiegu dokumentów czy organizacji pracy;
•    selekcja;
•    terminarz;
•    zestawienia statystyczne, między innymi dla Biuletynu Informacji Publicznej;
•    kontrola terminów i aktualnego stanu sprawy;
•    rejestracja historii związanych ze sprawą uzupełnień, zmian informacji
i zarejestrowanych czynności ( z identyfikacją osoby, która zmian dokonała ).

 
    

 

Softprodukt © 2012 | projekt i wykonanie: synermedia.pl