mail. mailsp@softprodukt.com.pl |   tel. +48 22 608 03 60

  • Softprodukt
  • Softprodukt
  • Softprodukt
  • Softprodukt
  • Softprodukt
  • Softprodukt
OSO

OSO Obsługa Spraw Orzekanych jest częścią informatycznego systemu Obsługi Sądów Administracyjnych.  Zgodnie ze swą nazwą OSO jest przeznaczony do obsługi spraw w zakresie obowiązków sekretariatów procesowych. Stanowi nieocenioną pomoc dla personelu pomocniczego, ale także dla sędziów.

System spełnia następujące funkcje:
•    rejestrowanie danych o sprawie zgodnie z obowiązującym regulaminem odpowiadającym  prowadzeniu Repertoriów;
•    prowadzenie rejestru podmiotów (skarżący, administracja, zainteresowani w sprawie);
•    rejestrowanie wydawanych zarządzeń;
•    rejestrowanie wpływających wniosków, kasacji oraz zażaleń;
•    przygotowywanie terminarza posiedzeń jawnych i niejawnych;
•    wpisywanie spraw na wokandę;
•    definiowanie powiązań między sprawami (łączenie spraw, dzielenie, kontynuacja, wznowienie, związki merytoryczne);
•    gromadzenie szczegółowych wyników posiedzeń;
•    prowadzenie kontrolki uzasadnień;
•    wpisywanie tekstów uzasadnień;
•    rejestrowanie dokumentów specjalnych, przechowywanych w sejfie kancelarii akt tajnych (akta ściśle tajne, tajne, poufne);
•    rejestrowanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej (w wydziałach);
•    przekazywanie danych o sprawie do systemu archiwizowania orzecznictwa;
•    wyszukiwanie danych o sprawie według różnych kryteriów (funkcja ta w szczególności odpowiada prowadzeniu rejestru podmiotów z odnotowanymi sygnaturami spraw).

 
    

 

Softprodukt © 2012 | projekt i wykonanie: synermedia.pl